Ứng viên tự ứng tuyển

Bạn có thể nộp hồ sơ không theo đợt tuyển dụng cụ thể. Bộ phận quản trị nguồn nhân lực sẽ liên lạc với bạn sau khi nhận được hồ sơ.

Phụ trách Hành chính nhân sự Đợt 1_2022

a) Về chuyên môn
- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, kinh tế
- Kiến thức: Quản lý 
- Kỹ năng: Kỹ năng thuyết phục, thích ứng. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng. Kỹ năng tự kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp.
- Thái độ: Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và làm việc ở cường...
8 - 10 triệu   62 Yersin - Nha Trang   12/04/2022 - 30/06/2022

Chuyên viên Pháp lý đợt 1_2022

a) Về chuyên môn
Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Luật
Kiến thức: Có kiến thức về pháp lý doanh nghiệp
Kỹ năng: Kỹ năng thuyết phục, thích ứng. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trang trọng. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng. Kỹ năng tự kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp.
Thái độ: Có năng lực tự chủ, tự chịu trách...
8 - 10 triệu   62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang   01/01/2022 - 31/05/2022