Ứng viên tự ứng tuyển

Bạn có thể nộp hồ sơ không theo đợt tuyển dụng cụ thể. Bộ phận quản trị nguồn nhân lực sẽ liên lạc với bạn sau khi nhận được hồ sơ.

Phụ trách Hành chính nhân sự Đợt 1_2022

a) Về chuyên môn
- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, kinh tế
- Kiến thức: Quản lý 
- Kỹ năng: Kỹ năng thuyết phục, thích ứng. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng. Kỹ năng tự kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp.
- Thái độ: Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và làm việc ở cường...
8 - 10 triệu   62 Yersin - Nha Trang   12/04/2022 - 30/06/2022

Nhân viên Chăm sóc khách hàng Đợt 1_2022

a) Về chuyên môn
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh dịch vụ, Kế toán, tài chính, ngân hàng
- Kiến thức:Hiểu biết cơ bản về kế toán.
- Hiểu biết cơ bản về bán hàng và tiếp thị. Hiểu biết cơ bản về chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Thuyết trình, thuyết...
Thỏa thuận   62 Yersin - Nha Trang   01/02/2022 - 31/05/2022

Nhân viên Kế toán dịch vụ Đợt 1_2022

a) Về chuyên môn:
- Trình độ: từ Cao đẳng trở lên.
- Chuyên ngành: Kế toán
- Kiến thức: Hiểu rõ về tài chính - tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao; Hiểu biết về hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán và hình thức kế toán; Cập nhật được các chế độ về tài chính, kế toán,...
6 - 8 triệu   62 Yerin - Phương Sài - Nha Trang   20/01/2022 - 31/05/2022

Nhân viên kinh doanh Đợt 1_2022

a) Về chuyên môn:
- Trình độ: từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan.
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán.
- Kiến thức: Quản lý quan hệ khách hàng; quản lý dịch vụ; trí tuệ khách hàng; quản lý ưu đãi; quản lý khiếu nại; quản lý hợp đồng; quản lý chiến dịch. Ưu tiên ứng...
6 - 8 triệu   62 Yerin - Phương Sài - Nha Trang   20/01/2022 - 31/05/2022

Phụ trách Chăm sóc khách hàng Đợt 1_2022

a) Về chuyên môn
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán.
- Kiến thức: Quản lý quan hệ khách hàng; quản lý dịch vụ; trí tuệ khách hàng; quản lý ưu đãi; quản lý khiếu nại; quản lý hợp đồng; quản lý chiến dịch.
- Kỹ năng: Kỹ năng thuyết phục, thích ứng. Kỹ năng...
12 - 15 triệu   62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang   20/01/2022 - 31/05/2022

Chuyên viên Pháp lý đợt 1_2022

a) Về chuyên môn
Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Luật
Kiến thức: Có kiến thức về pháp lý doanh nghiệp
Kỹ năng: Kỹ năng thuyết phục, thích ứng. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trang trọng. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng. Kỹ năng tự kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp.
Thái độ: Có năng lực tự chủ, tự chịu trách...
8 - 10 triệu   62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang   01/01/2022 - 31/05/2022