Ứng viên tự ứng tuyển

Bạn có thể nộp hồ sơ không theo đợt tuyển dụng cụ thể. Bộ phận quản trị nguồn nhân lực sẽ liên lạc với bạn sau khi nhận được hồ sơ.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng Đợt 1_2022

a) Về chuyên môn
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh dịch vụ, Kế toán, tài chính, ngân hàng
- Kiến thức:Hiểu biết cơ bản về kế toán.
- Hiểu biết cơ bản về bán hàng và tiếp thị. Hiểu biết cơ bản về chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Thuyết trình, thuyết...
Thỏa thuận   62 Yersin - Nha Trang   01/02/2022 - 31/05/2022

Phụ trách Chăm sóc khách hàng Đợt 1_2022

a) Về chuyên môn
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán.
- Kiến thức: Quản lý quan hệ khách hàng; quản lý dịch vụ; trí tuệ khách hàng; quản lý ưu đãi; quản lý khiếu nại; quản lý hợp đồng; quản lý chiến dịch.
- Kỹ năng: Kỹ năng thuyết phục, thích ứng. Kỹ năng...
12 - 15 triệu   62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang   20/01/2022 - 31/05/2022